Informacje dla wiernych na temat funkcjonowania rzymsko-katolickiej parafii w Lubrzy. W zakładce obok można wybrać interesujący temat.

Aktualne ogłoszenia parafialne.