Kancelaria czynna jest codziennie po wieczornej Mszy św., do godz. 19.00 (z wyjątkiem niedziel i uroczystości).