Ksiądz Andrzej Finc – Proboszcz i Dyrektor Domu Zakonnego.

Ksiądz Jarosław Lubera – katecheta, Moderator LSO i Oazy.

Ksiądz Krzysztof Kobiela – Katecheta, Kierownik Oratorium.