Przy parafii w Lubrzy działają wspólnoty:

Kościół św. Jana Chrzciciela w Lubrzy