Prace dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych im. Arkadego Fidlera w Lubrzy.