W tym roku rocznicę 25-lecia święceń kapłańskich obchodzi ksiądz Janusz Tokarczyk, który 14 lat temu został proboszczem naszej parafii. Przez 6 lat pełnił funkcję przewodnika duchowego wspólnoty parafialnej p.w. św. Jan Chrzciciela w Lubrzy.  28 czerwca przybył do nas, aby wspólnie z nami, dziękować za dar kapłaństwa. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Marek Konkol, następca księdza Janusza na tym odpowiedzialnym stanowisku. Obecnie obaj kapłani pracują w parafii p.w. Krzyża świętego w Rumi. Oczywiście nie mogło tego dnia zabraknąć podziękowań oraz życzeń skierowany do zacnego Jubilata.