Kościół poewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, z 1848 roku, w połowie XIX wieku, będący neoromańską budowlą murowaną, z jedną nawą, półkolistą absydą od zachodu i wysmukłą wieżą od wschodu.

W Lubrzy znajduje się też stary, obecnie nieużywany, cmentarz pamiętający czasy przedwojenne.